گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

جزئیات طراحی

معمار:
شبنم سلیم زاده
نوع پروژه:
طراحی داخلی آشپزخانه
مشتری:
جناب کاوه
استراتژی:
مدرن
تاریخ:
1402/07/15
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020