گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

جزئیات طراحی

 
 طرا حی اقامتگاه با توجه به نیاز کارفرما 5 عدد با تفکیک  هر اقامتگاه به صورت مجزا  به صورت هشتی ( سویسی) در شهر ماسال گیلان طراحی شده متراژ هر قطعه زمین برای جانمایی اغین فضا حدود 200 متر متراز بنا 64 متر
معمار:
کیانا طالبی
نوع پروژه:
فول طراحی
مشتری:
آقای باهوش
استراتژی:
مینیمالیستی
مقررات:
دو هفته
تاریخ:
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020
1403/2/10