گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

جزئیات طراحی

معمار:
کیانا طالبی
نوع پروژه:
طراحی داخلی
مشتری:
کرمنشاه
مقررات:
1 هفته
تاریخ:
1402اسفند
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020