گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

معمار:
کیانا طالبی شبنم سلیم زاده
مشتری:
جناب اصلاحی
مد زمان:
1 ماه
نوع پروژه:
طراحی محوطه
سبک:
مدرن
تاریخ:
شهریور1401

طراحی محوطه اختصاصی

برای کارفرما محترم،چرا اختصصاصی؟

 چون کارفرما از بخشهای کمی از فضاهای محوطه نیاز به طراحی داشت بیشترین بخش فضا رو برای محوطه درخت میوه اختصصاص دادن

 پس نیاز به تفکیک  مسیر سواره یاپیاده بوده و یک مسیر برای دعوت کنندگی فضا

 و یک فضا برای استراحت  ویک فضا بین درختهای موجود برای تاپ در نظر گرفته شده