گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

معمار:
کیانا طالبی
نوع پروژه:
طراحی محوطه
مشتری:
جناب تهرانی
استراتژی:
مدرن
مقررات:
2 هفته
تاریخ:
1402مهر
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020