گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

جزئیات طراحی

معمار:
کیانا طالبی یاسمن جهانی
نوع پروژه:
طراحی داخلی رنگبندی طبق رنگ سازمانی موسسه
مشتری:
جناب باهوش
استراتژی:
مدرن
مقررات:
7هفته
تاریخ:
مهر1402
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020