گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

معمار:
کیانا طالبی
مشتری:
خانم تیمارچی
مدت زمان:
6 ماه
نوع پروژه:
طراحی داخلی آشپزخانه
نوع سبک:
مدرن
تاریخ:
7 اسفند، 1401