گروه طراحی و معماری سایبون

راه های ارتباطی با ما

جزئیات طراحی

معمار:
کیانا طالبی
نوع پروژه:
طراحی آشپزخانه پلی اورتان
مشتری:
جناب اسدی
استراتژی:
مدرن
مدت زمان:
7روز
تاریخ:
1401 6 خرداد
معمار:
کیانا طالبی
نوع پروژه:
طراح داخلی
مدت زمان:
6 ماه
مشتری:
همصدا وب
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
4 اسفند، 1399